Grupa Infografika Polska została założona w 2017 roku w ramach platformy Facebook. Cykliczne działania, regularne szkolenia i artykuły edukacyjne rozpoczęły się w 2018 roku. Po roku sukcesywnych działań grupa liczy blisko 1000 osób. To przestrzeń wzajemnego wsparcia, inspiracji i wzrostu. Każde miejsce ma swój urok jednak to zmiany czynią je nieustannie atrakcyjnymi. Dlatego z nowym 2020 rokiem w naszej grupie są widoczne zmiany, które łączą się z nową strategią działań edukacyjnych całego projektu Infografika Polska. 

Grupa Infografika Polska to społeczność, która gromadzi w jednym miejscu pasjonatów i projektantów infografiki. W ramach grupy odbywają się cykliczne spotkania online, które mają na celu wymianę doświadczeń i rozwój infografiki w Polsce.

Celem grupy jest aktywne tworzenie pełnej inspiracji i wiedzy przestrzeni wsparcia dla twórców i pasjonatów infografiki, infografiki produktowej i wizualizacji danych. Celem grupy jest również bieżąca wymiana doświadczeń projektowych i wspólna inspiracja przy codziennej pracy nad grafiką informacyjną.

DOTYCHCZASOWY HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Spotkania w Grupie Infografika Polska jak do tej pory odbywały się według konkretnego harmonogramu. Od lutego 2020 roku watki tematyczne i dni ich realizacji ulegną zmianie. Dotychczasowe działania dały nam pogląd na to w jakim formacie uczestnicy grupy lubią pozyskiwać wiedzę. Dodatkowo w 2019 roku zostały przeprowadzone 2 ankiety, które odpowiedziały na pytanie jakie dokładnie formaty są najbardziej pretendowane.  
Nowy harmonogram zawiera sugestie uczestników grupy. Ideą grupy zawsze była wzajemna wymiana doświadczeń i tworzenie wspólnej przestrzeni wsparcia i wzrostu. Dlatego również harmonogram na nowy 2020 rok został skomponowany z wzięciem pod uwagę oczekiwań uczestników Grupy Infografika Polska

CO NOWEGO W GRUPIE INFOGRAFIKA POLSKA?

Ostatnio mieliśmy okazję obchodzić 10 rocznicę powstania projektu Infografika Polska. Z tej okazji zmiany będą również widoczne w identyfikacji wizualnej projektu. W nowej odsłonie będą królować kropki, okręgi i koła. Za tą zmianą idzie również nowe wyzwanie kreatywne związane z „łączeniem kropek”. W lutym 2020 poznamy szczegóły tej inicjatywy. Mogę jednak potwierdzić, że idea łączenia infograficznych kropek będzie miała na celu wywołanie i uwidocznienie efektu synergii. 

Nie byłeś jeszcze w grupie? Stań się częścią naszego ekosystemu i dołącz do Grupy Infografika Polska. Zgłębiaj z nami tajniki skutecznej infografiki. To wyjątkowy ekosystem wzajemnego wsparcia i wzrostu. To kreatywna przestrzeń pełna inspiracji, wiedzy i pasji. Po prostu sprawdź i dołącz do nas!

WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji znajdziesz na wybranych kanałach social media i stronie www: