Dzisiaj zapraszam Cię do podglądu pierwszej wersji KOMPENDIUM INFOGRAFIKI. Tak wygląda książka po 3 miesiącach kategoryzacji moich materiałów w wersji analogowej. To prototyp książki, który do samego końca będę edytować równolegle z wersją elektroniczną.

Jest to również zbiór inspiracji tworzony na poziomie moodboardu i paper prototypingu. Stanowi pewnego rodzaju szkic docelowej wersji od zawartości książki po jej układ.

Przy pracy wykorzystuję metodę sortowania kart czyli analizę poprzez ustalanie architektury zgromadzonych informacji. Ta forma pozwala mi na dokonywanie zmian i proste przetasowania zawartości pomiędzy wybranymi rozdziałami lub w ramach 1 wybranego podrozdziału. Oczywiście równolegle powstaje wersja elektroniczna, którą rozszerzam w wordzie + grafiki tworzone w Photoshopie. Całość będę składać w InDesignie.

Kompendium będzie podzielone na 3 główne działy:

➊ Teoria

➋ Praktyka

➌ Inspiracje

Zapewne wiesz jak to jest kiedy, kupujesz kolejną książkę o projektowaniu i już nie możesz się doczekać żeby poznać jej niezwykłą zawartość. Niestety po zderzeniu w rzeczywistości okazuje się, że to kolejny ALBUM bez jakiegokolwiek merytorycznego komentarza. Zdecydowałam się na taki podział po przebrnięciu przez masę tego typu książek i albumów o infografice, które niewiele mówią o zasadach czy procesie projektowym.

W KOMPENDIUM INFOGRAFIKI:

Dział TEORIA będzie zawierać informacje idące w typową polemikę od definicji po historię infografiki.

Dział PRAKTYKA – tutaj kładę większy nacisk na proces projektowy (ze składem zespołu włącznie), narzędzia, układ czy zasady projektowe infografiki. Tutaj również będą zagadnienia o skuteczności infografik, wykorzystanie ich w marketingu i social mediach.

Dział INSPIRACJE – ta część będzie zawierać zbiór stylów infografik, wykaz liderów, bibliografii i materiałów, które mogą stanowić inspirację do prac dla każdego Infografika. To właśnie tutaj będą ujęte książki i albumy o infografice.

W ramach tych 3 działów będą kolejne podrozdziały. Decyzja, które podrozdziały będą w odpowiednich rozdziałach jeszcze nie została przesądzona.

Poniżej pierwotne i robocze tytuły Rozdziałów:

Teoria

 • Definicja infografiki
 • Historia Infografiki
 • Rodzaje i klasyfikacja infografiki
 • Formy i środki przekazu
 • Format i odbiór infografiki
 • Odbiorca infografiki

Praktyka

 • Skuteczna infografika
 • Elementy infografiki
 • Układ i struktura Infografiki
 • Kompetencje zespołu
 • Proces i zasady projektowe
 • Narzędzia projektowe
 • Promocja Infografiki

Inspiracje

 • Style infografik
 • Liderzy świata infografiki
 • Publikacje o infografice
 • Albumy infograficzne
 • Słowa kluczowe
 • Wykaz stron www

Jest to lista, od której rozpoczynam działania nad architekturą książki. W trakcie rozwoju prac kolejność rozdziałów jak i docelowe nazwy mogą ulec zmianie. Możesz towarzyszyć mi w procesie pisania książki pasywnie – czytając posty i śledząc rozwój prac na facebooku. Możesz również brać udział aktywnie poprzez podsyłanie sugestii lub uwag. Zachęcam także do podrzucania wykazu publikacji, które są godne ujęcia w Kompendium. Dziękuję serdecznie za te materiały, które już otrzymałam i dotychczasowe zaangażowanie. Co niektórzy przyznają się, że cierpliwie czekali na wznowienie mojego bloga kilka dobrych lat! Podziwiam!